Wyszukiwarka nagród

Rejestracja

Jeśli jeszcze nie masz swojej Karty Grzechu Wartej a pałasz żądzą jej posiadania i chciałbyś ją odebrać w Punkcie Obsługi Klienta, wypełnij formularz online.
Przy odbiorze karty pokaż paragon na dowolną kwotę (nawet nieprzyzwoicie małą) z dowolnego sklepu Galerii Wisła (z wyjątkiem Piotra i Pawła).

        

Rejestracja w serwisie

   
Data urodzenia*:
(RRRR-MM-DD)
Data imienin*:
(DD-MM)
Adres zamieszkania:
 
/
 
 

Wobec DT-SPV 13 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Rondo ONZ 1, Warszawa, posiadającą NIP: 701-00-46-094 oraz zarejestrowaną pod numerem KRS 0000268286 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (Administrator). (dalej "Administrator"):

*

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingu dotyczącego produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu otrzymywania od Administratora, drogą elektroniczną na adres e-mail lub SMS informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem.

*

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat, zapoznałam(em) się z treścią Regulaminu Programu, rozumiem i akceptuję jego postanowienia oraz zapoznałam(em) się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ zamieszczoną poniżej.

* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Danych Osobowych (dalej „Administrator) jest DT-SPV 13 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Rondo ONZ 1, Warszawa, posiadającą NIP: 701-00-46-094 oraz zarejestrowaną pod numerem KRS 0000268286 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Twoje dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym oraz dane o dokonywanych przez Ciebie zakupach, transakcjach będą przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

1.w celu realizacji programu lojalnościowego Karta Grzechu Warta (dalej „Program”);

2.w celach marketingowych;

3.w celu przesyłania informacji handlowych;

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;

ad. cel określony w pkt. 2. – przedstawienie Tobie aktualnych towarów i usług, oferowanych przez podmioty współpracujące z Administratorem - udzielona przez Ciebie zgoda;

ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Ciebie zgoda;

Twoje dane osobowe będą udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do  obsługi i dystrybucji nagród.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Masz prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.galeria-wisla.pl   oraz pod adresem mailowym administrator@galeria-wisla.pl