Wyszukiwarka nagród

Kontakt

Galeria Wisła
ul. Wyszogrodzka 144
09-410 Płock

Telefon: +48 24 363 33 00
Fax: +48 24 363 33 04
galeria@galeria-wisla.pl

 

Formularz kontaktowy:

 
 
 
 

 

Klauzula informacyjna

Podawane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub wnioskiem. Administratorem tych danych jest DT-SPV 13 Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Rondo ONZ 1, Warszawa, posiadającą NIP: 701-00-46-094 oraz zarejestrowaną pod numerem KRS 0000268286 w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. (Administrator).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego.

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub też za pomocą adresu mailowego galeria@galeria-wisla.pl


* - pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.